เครื่องถอดยาง (TYRE CHANGER) ใช้สำหรับการเปลี่ยนยาง
 
 
ระบบไฟ220   
โวล์ต
มอเตอร์1.1     
กิโลวัตต์
แรงดันลม0.8-1.0 
ปาสกาล
จับกระทะสูงสุด (จับนอก)11-16 
นิ้ว
จับกระทะสูงสุด (จับใน)13-18 
นิ้ว
กระทะกว้าง3-12  
นิ้ว
ความเร็วการหมุนของขานจับ6-8   
รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อสูงสุด                                
900   
มม.
หมายเหตุ: เสาเหลี่ยม จานกลม ล๊อคมือ สวิงข้าง 
 
 
ระบบไฟ 220
โวล์ต 
มอเตอร์ 1.1
กิโลวัตต์ 
แรงดันลม0.8-1.0ปาสกาล 
จับกระทะสูงสุด (จับนอก)11-20นิ้ว 
จับกระทะสูงสุด (จับใน)13-22นิ้ว 
กระทะกว้าง4-15นิ้ว 
ความเร็วการหมุนของขานจับ6-8รอบ/นาที 
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อสูงสุด900มิลลิเมตร 
หมายเหตุ: เสากลม จานเหลี่ยม ล๊อคมือ สวิงข้างข่านรีดขอบยาง 
    
    
ระบบไฟ 220 / 380โวล์ต 
มอเตอร์ 1.1กิโลวัตต์ 
แรงดันลม0.8-1.0ปาสกาล 
จับกระทะสูงสุด (จับ นอก)11-22นิ้ว 
จับกระทะสูงสุด (จับใน)13-24นิ้ว 
กระทะกว้าง330
มิลลิเมตร 
ความเร็วการหมุนของขาจับ6-8
รอบ/นาที 
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อสูงสุด1,010
มิลลิเมตร 
หมายเหตุ: เสาเหลี่ยม จานเหลี่ยม ล๊อคมือ กระดกหลัง มีลูกกลิ้งรีดขอบยาง